Wie zijn wij

Wij zijn werkgroep Capullo, onderdeel van stichting Bijbels Beraad M/V.

  • Wij als werkgroep (bestaande uit mannen en vrouwen) hebben zelf ervaring met homoseksuele gevoelens.
  • Wij geloven dat de Bijbel ons oproept om als christenen klaar te staan voor elkaar. Dit willen wij doen in afhankelijkheid van God.
  • Wij geloven dat God, onze Schepper een seksuele liefdesrelatie heeft voorbehouden aan één man en één vrouw in een monogaam huwelijk.
  • Wij willen je een luisterend oor bieden bij jouw vragen rondom (jouw) homoseksuele gevoelens.
  • Wij willen meedenken in jouw persoonlijke situatie zoveel mogelijk zonder oordeel.

Visie en doel

  • Wij ervaren verlegenheid, vragen en nood rondom dit thema. Daarom gunnen wij het mensen dat ze open kunnen zijn over hun homoseksuele gevoelens en willen wij met hen meedenken.
  • Wij willen het thema homoseksuele gerichtheid beter bespreekbaar maken en ons vertrekpunt daarvoor is de Bijbel.
  • Wij willen klaarstaan voor iedereen die vragen heeft rondom dit thema.

 

Logo

Ons logo visualiseert onze missie. In het logo is een cocon te zien. Dit wijst op de geslotenheid en het isolement die mensen met homoseksuele gevoelens kunnen ervaren. ‘Capullo’ is het Spaanse woord voor cocon. Het is ons streven om mensen met homoseksuele gevoelens in de vrijheid te zetten, zoals een vlinder uit de cocon komt. Dat is vaak een proces van worsteling, waarbij vragen komen kijken. Die vrijheid is niet onbegrensd. Vandaar de opengeslagen Bijbel op de vlinder. De Bijbel is ons fundament.